Board logo

標題: 「最豪車模」繼續炫富 穿內衣躺鈔票床 [打印本頁]

作者: superporkguy    時間: 2014-6-24 23:08     標題: 「最豪車模」繼續炫富 穿內衣躺鈔票床

bkncn-20140624160339409-0624_05011_001_01b.jpg
2014-6-24 23:08

7 p$ P. n( P7 U% l+ y1 {! [, H% L2 ^% q+ q" @6 R
日前因在車展刷卡400萬元人民幣購買超級跑車而一夜走紅的內地「最豪車模」田紫紫,在網絡繼續成為焦點,最新曝光的照片中,她身穿性感內衣,躺在一張鋪滿百元人民幣鈔票的大床上,曬長腿豪乳繼續炫富,相片出現後即再次引發網民關注,更有網民質疑其財富來源。
  F  C* i. j  |8 a/ l: F
1 H+ A8 l9 ]% D7 p3 c8 H據知情的網民爆料,田紫紫住在高檔別墅,擁名車、豪車數輛,其日常穿戴、身邊物皆是名牌,其財力狀況絕非一般人所能想像。

圖片附件: bkncn-20140624160339409-0624_05011_001_01b.jpg (2014-6-24 23:08, 82.24 KB) / 下載次數 14
http://porkguy.com/attachment.php?aid=24817&k=9d018cce8206c3c5da7a3978c6eae096&t=1529844722&sid=3usjUS


作者: superporkguy    時間: 2014-6-24 23:08

http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/ ... 0624_05011_001.html
歡迎光臨 Pork Guy 豬肉佬 (http://porkguy.com/) Powered by Discuz! 7.2